• Hovedlinje, Skjervøy kommune: 77 77 55 00
  • Legevakt: 116 117
  • Kommunal vannforsyning, avløp og veier: 90 27 62 32
  • Skjervøy havn: 95 00 64 92
  • Nord-Troms barnevakt: 41 70 61 40

(Se side to i overordnet beredskapsplan for andre kontaktnumre)