Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Sandvåghaugan 2 og Malenaveien 2 og 4

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer, virksomhetsleder: 77775682 / 41674699

Telefon nr til de forskjellige avdelingene: 

Malenaveien 2&4 : 77 77 56 13

Solsikken omsorgs og avlastningsbolig: 99 52 58 82

Aktivitets senteret: 77 77 55 66 / 90 70 33 83 

 

Søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester (klikkbar lenke)

Solsikken omsorgsboliger: Døgntilbud til 4 beboere i kommunale leiligheter.

Solsikken avlastningsleiligheter: Tilbud om avlastning til utviklingshemmede som fortsatt bor hjemme hos pårørende.

Malenaveien 2&4: Døgntilbud til 10 beboere i kommunale leiligheter

Aktivitetssenter: Dagtilbud til samme brukergruppe. Aktivitetene dreier seg om vedlikehold av innlært ferdigheter, husflidsaktiviteter, sosial trening og fysisk aktivitet.

Gruppa har ulik grad av utviklingshemning. Personale bistår brukere i alle livssituasjoner og daglige aktiviteter.

Vi som jobber her har som overordnet mål at alle som mottar tjenester hos oss skal oppleve en god livskvalitet og ha en optimal hverdag med utgangspunkt i hver enkeltes ønsker og behov. 

I tjenesten vår gir vi beboerne helsehjelp, praktisk bistand og tilrettelegger for en meningsfylt og aktiv hverdag.