Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. 
Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass.

Generell studiekompetanse

Vi tilbyr Studieforberedende fag som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk, naturfag og historie.

Yrkesfaglig kompetanse

VO tilbyr opplæring i fag som fører frem til yrkesfaglig kompetanse med og uten fag/svennebrev.

· Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg1/Vg2

· Apotektekniker Vg1/Vg2 og Vg3

· Helsesekretær Vg1/Vg2 og Vg3

· Tannhelsesekretær Vg1/Vg2 og Vg3

· Renholdsoperatørfaget

· PREPP - for deg med innvandrerbakgrunn som ønsker fagbrev innen industriteknologi, kokk eller helsearbeiderfag

· Menn i Helse - et komprimert utdanningsløp i helsearbeiderfaget. Også kvinner kan søke.

· Kokk - et komprimert utdanningsløp

· Fellesfag for yrkesfag

 

VO har tilbud om praksiskandidatkurs/eksamensforberedende kurs for disse fagene:

· Renholdsoperatørfaget

· Helsearbeiderfaget

· Barne- og ungdomsarbeiderfaget

· Kokk Les mer på nettsiden til Troms fylke Videregående opplæring for voksne - Troms fylkeskommune

Canvas

Brukes som læringsplattform. Undervisning, oppgaver og innlevering foregår på denne læringsplattformen. Her er det et meldingssystem med faglærer og koordinator. Elevene får vurderinger og tilbakemeldinger, kunngjøringer og sentral informasjon. Sendingene foregår på teams/felles klasserom. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på vigo.no Velg søknad for voksne/realkompetansevurdering. Ha Min ID/bank ID tilgjengelig for å kunne søke.