Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skjervøy rådhus, 2. etg

Postadresse: Postboks 145, 9189 Skjervøy

E-post: posttilteknisk@skjervoy.kommune.no 

Telefonnummer: 77775520

Teknisk etat har videre ansvar for drift av tjenester innen vann, avløp, veier og kommunale bygninger. Det har også ansvar for kartverk samt registeret over kommunale avgifter.

Kommunale boliger hører også inn under vårt departement. Vi leier ut til sammen ca 130 boenheter.

Etaten vil være åpen for publikum alle dager mellom kl. 10.00 og 14.00, og er utenom dette tilgjengelig per telefon og e-post.