En støttekontakt skal bidra til tilrettelegging for at barn og voksne skal få en meningsfylt hverdag, en aktiv fritid og sosialt samvær. Du som støttekontakt kan besøke personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller bistå til mestring av ulike fritidsaktiviteter. Samvær med støttekontakt kan foregå gruppevis eller individuelt.

Dersom du har spørsmål angående det å være støttekontakt kan du henvende deg på e-post: helseogomsorg@skjervoy.kommune.no eller på tlf.:77775553. 

Dersom du ønsker å melde deg som støttekontakt, kan du fylle ut skjema som ligger under vedlegg. 

Under vedlegg ligger også timeliste for støttekontakter.