Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. oktober:

Hjelp oss å forbedre hjemmesiden vår!

Har du brukt hjemmesiden til Skjervøy kommune? Delta i spørreundersøkelsen vår! Les mer

Rus- og psykisk helsetjeneste

Psykososialt team

Oppgaven til psykososialt team er å ivareta dem som rammes av en akutt krise eller katastrofe, samordne den psykososiale innsatsen som trengs i en situasjon, og i tillegg sikre nødvendig oppfølging av de rammede. Psykososialt team er et tverrfaglig team opprettet i kommunen og skal forberede, koordinere, samt organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats. Teamet skal ikke erstatte, men bistå det normale hjelpeapparatet når det ikke strekker til, og er inne og bidrar i en akuttfase. 

støttekontakt

Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste har som hovedoppgave å gi helsefremmende og forebyggende tjenester.  Våre tjenester gjennomføres etter avtale, enten i hjemmet, i kommunens lokaler eller andre steder.

Loven om rus- og psykisk helsetjeneste skal gi et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud fra tidlig kartlegging, oppfølging, samarbeid med lege, spesialisthelsetjeneste, NAV og andre samarbeidspartnere.

Tjenesten består blant annet av motivasjonssamtaler, fysisk aktivitet og ulike tjenester som den enkelte kan ha behov for. Rus- og psykisk helsetjeneste skal forebygge og fremme mestring av eget liv.