Kontaktinformasjon:

E-post: post@skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500

Informasjonsportalen er en samleside bestående av ofte etterspurt og aktuell informasjon.

I tillegg til informasjonsportalen finner du mye generell informasjon under Tjenester A-Å.

Ulike typer skjemaer finner du under Skjema A-Å.

Om du savner informasjon, oppdager en feil eller har andre innspill når det gjelder nettsiden er du hjertelig velkommen til å sende oss en e-post eller ringe oss. 

Om du har andre innspill til kommunen ber vi deg bruke dette skjemaet.

Alle henvendelser vil ved behov for saksbehandling blir arkivert i vårt arkivsystem og dermed også blir gjort tilgjengelig på kommunens postliste (henvendelsen kan bli vurdert til å være unntatt offentlighet etter offentleglova og vil isåfall behandles deretter). Dette kan også gjelde henvendelser som ikke krever saksbehandling, men som likevel blir vurdert som arkivverdig.