Hensikten med Newton-rom, er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. Dette skjer gjennom undervisning som har fokus på læring gjennom praktiske aktiviteter i et stimulerende «forskermiljø». 


 

 

 

Hva er et Newton-rom?  

Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til avansert, skal Newton-lærer undervise besøkende klasser, med klasselærer, i en gitt Newton-modul som varer fra tre timer til to skoledager.  

Undervisning i et Newton-rom 

En Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen igjennom teori og praktiske aktiviteter. All undervisning er læreplanbasert og skal være en del av norsk skole, ikke et tillegg til. Undervisningsoppleggene som benyttes kalles Newton-moduler.  
 
En Newton-modul er dokumentert og beskrevet i sin helhet, og består av forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i Newton-rommet, og avsluttes med etterarbeid på skolen.  

Newton-rommet - et felles ressurssenter 

Et Newton-rom vil fungere som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i en region. Newton-rommet vil kunne bidra til å løfte fokus på erfaringsbasert læring av realfag og viktigheten av høy kvalitet i undervisningen.