Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, fei... Les mer...

Motorferdsel

Revisjon av skuterløyper 2021

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag (motorferdselsloven) §4a har Skjervøy kommunestyre vedtatt i sak 49/21, ny lokal forskrift om snøskuterløyper med kart over snøskuterløyper.