Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, fei... Les mer...

Kystsoneplan 2023

Skjervøy kommune har gått sammen med Nordreisa og Kvænangen kommuner om utarbeidelse av ny kystsoneplan.

  • Dette er et langsiktig arbeid og planen forventes ferdigstilt i 2024.
  • Planprogrammet sier noe om innholdet, fremdriften og mulige løsninger.
  • Planforslaget skal bli den endelige kystsoneplanen for de tre kommunene.
  • Hver kommune skal vedta planen i eget kommunestyre.

I høringsperiodene er det mulig for alle interesserte å komme med innspill.

Oversiktsbilde av Skjervøy, rød solnedgang