Påmelding

Ønsket dato for ny søknad er 01.09.2021 men vi tar inn elever hele året, dersom vi har plass.

Fyll ut skjema nederst på denne siden for påmelding av elev.

Alle søsken må fylle ut eget skjema. 

Elever ved kulturskolen som ønsker å fortsette, trenger ikke å levere nytt søknadsskjema fra år til år.

Fyll ut skjema nederst på denne siden for utmelding av elev.
Skal du melde ut en eller flere elever før semesteret er slutt, må dette ogå gjøres i skjema under.
I motsatt fall faktureres det for nytt halvår.

Undervisningstilbud

MUSIKKBARNEHAGE - Fra 3 - 6 år
MUSIKKVERKSTED - Fra 1. - 3. klasse
BARNEKOR - Fra 1.- 4. klasse og fra  5.- 7. klasse

DRILL / DANS - Fra 2. klasse
PIANO - Fra 2. klasse
UKULELE - Fra 3. klasse
GITAR - Fra 4. klasse
BASS - Fra 4. klasse
SANG - Fra 5. klasse
SLAGVERK - Fra 5. klasse

BAND - Fra 5. klasse
MUSIKKTERAPI - For elever med spesielle behov

Priser

Elevavgift under 18 år kr. 1.500,- pr. år 
Evevavgift over 18 år kr. 2.800,- pr. år


Gruppe A: 1-3 elever pr. år:
kr. 1.500,- under 18 år  
kr.  2.800,- over 18 år

Gruppe B: 4-9 elever pr. år: 
kr. 1.300,- under 18 år
kr.  2.450,- over 18 år

Gruppe C: 10 eller flere elever pr år:
kr. 600,-  under 18 år  
kr. 1.000,- over 18 år

Lag og foreninger pr time: 200,-

Arrangementer

Alle elever får tilbud om å opptre på arrangement som bla. de årlige kulturskoleavsluttningene.
De fleste arrangement i regi av kulturskolen legges ut på 
Skjervøy kulturskole's facebookside og / eller
hjemmesiden til Skjervøy kulturhus 

Lærere

----------------

Dag Øivind Thingstad
Rektor / Gitar / Bass / Ukulele / Musikkbarnehahge / Band

Mobil: 99267876
E-post: dagot@skjervoy.kommune.no

----------------

Karianne Lund Heggelund
Musikkbarnehahge / Barnekor / Musikkverksted / Musikkterapi / Piano

Mobil: 91372506
E-post: kalund2@icloud.com

----------------

Line Ivara Nilsen Eliassen
Drill / Dans

Mobil: 95902972
E-post: line.nilsen.eliassen@gmail.com

----------------

Håvard Skaadel
Piano / Tangenter

Mobil: 41326107
E-post: havard.skaadel@gmail.com

----------------

Nina Jebens
Sang

Mobil: 93477787
E-post: ninajebens@yahoo.com

----------------

Eirik Hasselberg
Slagverk

Mobil: 91352984
E-post: eirik.hasselberg@skjervoy.kommune.no

----------------

Kontaktinfo Skjervøy kulturskole

Ansvarlig leder: Dag Øivind Thingstad

Telefonnummer: 

Kontor: 77775582
Mobil: 99267876

E-post: kulturskolen@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse: 2. etg. Kiilgården, Strandveien 39

Postadresse: Postboks 145G, 9189 Skjervøy 

Sosiale medier

Følg oss på facebook!

Skjervøy kulturskole