Kontaktinformasjon

Ansvarlig leder: Dag Øivind Thingstad

E-post: dagot@skjervoy.kommune.no

Telefonnummer: 77775582 / 99267876

Besøksadresse: Kiilgården, Strandveien 39

Alle kan søke om plass i kulturskolen , også videregående elever og voksne. 

Tilbudene er avhengig av lærekrefter og søkermasse og kan derfor variere fra år til år. 

Elevopptak skjer ved skolestart i august/september. 

De fleste arrangement i regi av kulturskolen legges ut på Skjervøy kulturskole's facebookside og / eller hjemmesiden til Skjervøy kulturhus (trykk på link for å komme til sidene)