Etater og øverste ledelse

Skjervøy kommune (e-post) Telefon Leder Telefon
Skjervøy kommune 77 77 55 00 Cissel Samuelsen 77 77 55 10
Sektor for helse og omsorg 77 77 55 53 Åshild Hansen 77 77 55 50
Sektor for oppvekst og kultur 77 77 55 46 Svenn Martinsen Torneus 77 77 55 40
Sektor for teknisk drift og utvikling 77 77 55 25 Kjell Ove Lehne 77 77 55 20
Kommunekassa 77 77 55 00 Espen Li 77 77 55 30
Ordfører 77 77 55 11    
Varaordfører 41 55 34 53    

 

Helse- og omsorgsetaten

Avdeling Tittel Navn Telefon E-post
Rådhuset Kommunalsjef for helse og omsorg Åshild Hansen 77 77 55 50 E-post
  Førstesekretær Line Henriksen 77 77 55 53 E-post
Helsestasjonen Sekretær   77 77 55 75  
  Kommunepsykolog Eir S. Nilsen 77 77 55 65 / 94 84 65 53  
Hjemmetjenesten Leder   77 77 57 32  
  Sekretær   77 77 57 40  
Sykestue og sykehjem Leder   77 77 57 42  
  Sekretær   77 77 57 40  
Legekontoret     77 77 57 00  
Rus- og psykiatri (ROP)     77 77 55 69  
Barnevern     77 77 55 53  
Ergo- og fysioterapi Ergoterapeut  Karin H. Meilandstind 77 77 57 25 / 
90 67 16 83
 
  Ergoterapeut  Anita Sørensen 90 50 95 68  
  Ledende fysioterapeut Siv Karlsen 77 77 57 22  
  Kommunefysioterapeut Renate Ingebrigtsen 77 77 57 24  
  Forebyggende fysioterapeut/ frisklivssentralen Marit Frogum 48 07 25 51  
  Privatpraktiserende  fysioterapeut Bjørn Tostrup 77 77 57 23  
  Hjelpemidler Jon Ivar Johansen 99 37 12 20  
Tjenesten for mennesker med utviklingshemming (TU) Leder   77 77 56 82  
  Malenaveien 2 og 4   77 77 56 13  
  Solsikken omsorgs og avlastningsbolig   99 52 58 82  
  Aktivitetssenteret   77 77 55 66 / 90 70 33 83  

 

Kultur- og undervisningsetaten

Avdeling Tittel Navn Telefon E-post
Rådhuset Kommunalsjef for oppvekst og kultur Svenn Martinsen Torneus 77 77 55 40 E-post
  Førstesekretær Tone Lorentzen Nilsen 77 77 55 46 E-post
  Folkehelse- og frisklivskoordinator Marit Frogum 77 77 55 76 E-post
Barnehage Barnehagekonsulent Monica Wolf 77 77 55 42 E-post
  Eidekroken barnehage   77 77 56 77  
  Prestejorda barnehage   77 77 56 86  
  Årviksand barnehage   40 46 54 09  
  Hofsøy naturbarnehage (privat)   99 55 84 27  
Biblioteket Leder Wenche Ratama 77 77 55 95  
Kulturhuset og kino Leder Kenneth Johansen 77 77 56 03  
Kulturskolen Leder Dag-Øivind Thingstad 77 77 55 80  
Skjervøy barneskole Rektor Kristin Norheim 77 77 56 52  
  Inspektør Kari-Ann Olaisen 77 77 56 53  
  SFO   77 77 56 50  
Skjervøy ungdomsskole Rektor Håvard Paulsen 77 77 56 33  
  Inspektør   77 77 56 32  
PPT Leder   77 77 55 85  
Voksenopplæring Leder Ragnhild Steien 77 78 70 79  

Sentraladministrasjonen og økonomi

Avdeling Ansvar Navn Telefon E-post
Kommunekassa Økonomisjef Espen Li 77 77 55 30 E-post
  Lønn for sentraladministrasjon og skoler Ann-Merete Samuelsen 77 77 55 35 E-post
  Regnskap og faktura Gunnbjørg Seppola 77 77 55 34 E-post
  Regnskap og startlån Beate Jakobsen 77 77 55 36 E-post
  Lønn for barnehager, helse- og omsorg Berit Mortensen 77 77 55 52 E-post
Sentraladministrasjonen Kommunedirektør Cissel Samuelsen 77 77 55 10 / 91 71 84 87 E-post
  Personalsjef Helene Solvang 77 77 55 02 / 40 20 49 41 E-post
  Politisk sekretariat, arkiv, skjenkebevilling og vigsler Victoria Stangnes 77 77 55 03  E-post
  Næring, maritim næringsutvikler Silja Karlsen 77 77 55 08 / 90 63 35 95 E-post
Flyktningetjenesten Leder Ragnhild Steien  77 78 70 79 E-post
NorIKT IT-Support   77 77 90 90 E-post

 

Sektor for teknisk drift og utvikling

Avdeling Tittel Navn Telefon E-post  
Rådhuset Kommunalsjef for teknisk drift og utvikling Kjell Ove Lehne 77 77 55 20 / 90 93 74 95 E-post
  Byggesaksbehandler Anne Henriksen 77 77 55 21 E-post
  Arealplanlegger Markus Fagerholt 77 77 55 23 E-post
  Boligutleie og bostøtte Einar Edvardsen 77 77 55 24 E-post
  Resepsjon / Førstesekretær Grethe Ihlang 77 77 55 25 E-post
  Eiendom, kart og oppmåling  Eivind Mathisen 77 77 55 26 E-post 
  Prosjektleder Einar Lauritzen 77 77 55 27 E-post
  Vedlikeholdsleder Knut Vidar Isaksen 77 77 55 29 E-post
  Ledende renholder Ann Kristin Madsen 969 12 513 E-post 
Driftseksjonen Daglig leder Yngve Volden 41 63 49 07 E-post
Brann Brannsjef Olaf Erling Nilsen 41 86 33 01 E-post
Havna Havnebetjent   95 00 64 92 E-post 
Skjervøyterminalen Leder Gerd Kristiansen 77 76 05 66 / 97 46 17 92 E-post 
Vaktmestere Bud og hjelpemidler Jon-Ivar Johansen 99 37 12 20  
  Barneskolen Hallgeir Nilsen

77 77 55 49 /

95 90 28 84

 
  Ungdomsskolen Christian Lembricht 77 77 56 39 / 45636247  
  Arnøya Torbjørn Mathiassen 91 19 25 87  
  Helsesenteret  Tore Eriksen 91 641 155  
  Rådhuset/Skoleveien 4 Aram Abdulrahman 4888 2227