kommunereform

En liten oppdatering.

Kommunereformen

Tre kommuner representert i kommunestyresalen i Nordreisa

Status etter møtet tirsdag 10. mars

Tre kommuner samlet i møte om kommunereformen

Tirsdag 10.mars deltok representanter fra alle partiene i Skjervøy + rådmannen på et møte om kommunereformen i Nordreisa. Nordreisa hadde invitert oss...
Fullsatt kommunestyresal på Skjervøy

Fellesmøte Nord-Troms 4

Kommunereformmøte på Skjervøy

Onsdag 20.mai møttes formannskap og rådmenn fra Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy i kommunestyresalen på Skjervøy. Temaet var kommunereformen....
Web levert av CustomPublish AS