Kommunale utleieboliger

  • 74 boenheter for vanskeligstilte, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og kommunalt ansatte.
  • 6 hybler for personer i utdannelse i helsevesenet.
  • 6 boliger på Arnøyhamn for eldre.
  • 33 boliger på Skjervøy for eldre.
  • 21 leiligheter for personer med spesielle behov. 

Alle som vil søke på kommunal bolig må sende skriftlig søknad til Skjervøy kommune. 

Søknadsskjema for kommunal bolig finner du under "Skjema" på denne siden.