Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. mai:

Vi opplever for øyeblikket problemer med innkommende telefoner på legekontoret. For øyeblikkelig hjelp ring 116117 eller 113, eller kom innom resepsjonen på legekontoret for henvendelser.

Kart og oppmåling

Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, vist i et målebrev, og tildelt eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen registreres i grunnboka, og i eiendomsregisteret - Matrikkelen.

Vilkårene rundt deling og registrering av eiendom er hjemlet i Matrikkelloven. Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 93, se også § 63. Kommunen skal ved behandling av søknader se til at delinga ikke er i strid med lover, bestemmelser og arealplaner for det aktuelle området. Se også Jordlovens § 12.

Når et mindre areal skal deles i fra en eiendom, og legges til en annen eiendom, defineres dette som grensejustering, og skal behandles etter delingsloven.

Kommunekart.com

kommunekart utsnitt.png