Interkommunale samarbeidsavtaler

Om tabellen ikke vises riktig på din enhet kan du åpne den i PDF-format her (klikkbar lenke)

 

 

Tjeneste

Type samarbeid (interkommunalt samarbeid eller   vertskommune-samarbeid)

 

Ansvarlig leverandør (kommune/selskap)

Samarbeidskommuner

 

Andre involverte

 

 

 

 

NordreisaSkjervøyKåfjordKvænangenStorfjordLyngen

Utdanning

 

Delt ansvar

Nord Troms studiesenter

 

XXXXXX 
BarnevernBarnevernsvakt X X X    
BarnehagetilsynUformelt XXXX   
BarnehageInterkommunalt samarbeid XXXXXX 
          
SkoleInterkommunalt samarbeidKåfjordXXXXXXTroms fylkes-kommune
Krise-senterVertskommuneTromsøX X     
JordmorVertskommuneNordreisaXXXX   
InnkjøpVertskommuneSkjervøyXXXXXX 

Plankontor fra

01.01.2023

VertskommuneNordreisaXXXX   
VeterinærVertskommuneNordreisaXXXXXX 
IKTVertskommuneSkjervøyXXXXX(X) 
BrannInterkommunalt samarbeidNordreisaXX     
AvfallAksjeselskapNordreisaXXXXXX 
KvenkulturInterkommunalt samarbeidNordreisaXXXXXXTroms fylkes-kommune
FriluftsrådInterkommunalt samarbeidSkjervøyXXXX   
MuseumAksjeselskapNordreisaXXXXXX 
RevisjonIKS        
K-sekretariatIKS        
ArkivIKS