Interkommunale samarbeidsavtaler

Om tabellen ikke vises riktig på din enhet kan du åpne den i PDF-format her (klikkbar lenke)

 

 

Tjeneste

Type samarbeid (interkommunalt samarbeid eller   vertskommune-samarbeid)

 

Ansvarlig leverandør (kommune/selskap)

Samarbeidskommuner

 

Andre involverte

 

 

 

 

Nordreisa

Skjervøy

Kåfjord

Kvænangen

Storfjord

Lyngen

Utdanning

 

Delt ansvar

Nord Troms studiesenter

 

X

X

X

X

X

X

 

Barnevern

Barnevernsvakt

 

X

 X

 X

 

 

 

 

Barnehagetilsyn

Uformelt

 

X

X

X

X

 

 

 

Barnehage

Interkommunalt samarbeid

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole

Interkommunalt samarbeid

Kåfjord

X

X

X

X

X

X

Troms fylkes-kommune

Krise-senter

Vertskommune

Tromsø

X

 X

 

 

 

 

 

Jordmor

Vertskommune

Nordreisa

X

X

X

X

 

 

 

Innkjøp

Vertskommune

Skjervøy

X

X

X

X

X

X

 

Skogbruk

Vertskommune

Lyngen

X

 

 

 

(X)

X

 

Veterinær

Vertskommune

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

 

IKT

Vertskommune

Skjervøy

X

X

X

X

X

(X)

 

Brann

Interkommunalt samarbeid

Kvænangen

X

X

X

X

 

 

 

Avfall

Aksjeselskap

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

 

Kvenkultur

Interkommunalt samarbeid

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

Troms fylkes-kommune

Friluftsråd

Interkommunalt samarbeid

Skjervøy

X

X

X

X

 

 

 

Museum

Aksjeselskap

Nordreisa

X

X

X

X

X

X

 

Revisjon

IKS

 

 

 

 

 

 

 

 

K-sekretariat

IKS

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv

IKS