Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Det foregår i og rundt hjemmet til den enkelte. 

Hverdagsrehabiliterings mest sentrale spørsmål er: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Er det å kunne for eksempel å lage mat, gå på butikken, leke med barnebarn, stelle seg selv, hogge ved eller gå på kafe? Dette spørsmålet gjør at vi sammen kan jobbe mot et felles mål om at du kan mestre disse aktivitetene. 

Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv opptrening i 4-8 uker, og vil gradvis bli nedtrappet etterhvert som at du mestrer dine mål. Målene skal være spesifikke, målbare, oppnåelig og tidsavgrenset, som f.eks kunne gå selv på butikken for å handle mat, kunne lage mat selv eller gå til hytten. For å sikre et helhetlig tilbud vil det bli dannet et team rundt hver enkelt bruker.

Hvem får Hverdagsrehabilitering? 
Hverdagsrehabilitering er for de som har opplevd å miste en eller flere funksjoner og ikke lenger mestrer hverdagen sin som en følge av de tapte funksjonene og kanskje står i fare for å måtte flytte fra sitt eget hjem som følger av funksjonstapet. 

Hverdagsrehabilitering i Skjervøy kommune 
Hverdagsrehabiliterings teamet i Skjervøy kommune er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjelpepleier, som kommer hjem til deg for å trene. Før oppstart av treningen vil en terapeut komme hjem til deg på besøk. Under dette besøket vil dere ha en samtale om hva som er viktig for deg, hva som er utfordrende og om hvordan du kan tilrettelegge omgivelsene for at du skal meste de aktivitetene som er viktig for deg. Det vi forventer av deg er at du er motivert til å gjøre en innsats og til å bli med på treningen for å nå dine mål. 

Føler du at dette er noe for deg eller noen du er glad i, kontakt ansvarlig ergoterapeut eller annet helsepersonell i kommunene, så henviser de deg til Hverdagsrehabilitering. 

Brosjyre (klikkbar lenke)