Som naturbarnehage vektlegger vi det å bruke naturen som en arena for opplevelser, lek og læring til alle årstider, tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barnehagen vår ligger flott til med tanke på natur; vi har skog, fjell, sjø, og fjære i kort avstand fra barnehagen. Barna i Hofsøy naturbarnehage er med på turer inn i skogen, opp på fjellet, og ned mot havet fra de starter i barnehagen. De får undre seg, utforske, sanse, leke, lære, og være nysgjerrig om naturens mange fenomener.

Barnehagen skal med hovedvekt på natur gi erfaringer som fremmer utvikling gjennom praktisk deltakelse i egen hverdag. Som naturbarnehage ferdes vi mye ute i naturen, og vi vet at dette er med på å stimulere den totale utviklingen for det enkelte barn. Det å bevege seg i ulendt terreng er god trening for å stimulere balanse, motorikk og koordinasjon. Barna tøyer daglig sine egne grenser og vi skal la dem få erfare gleden av å mestre noe nytt.  I Hofsøy naturbarnehage skal vi lære å behandle naturen og miljøet med respekt og forståelse.

Vi har egne dyr som tilhører barnehagen; kaniner og høns. Barna tar del i dyrestell, renhold og mating av dyrene, og de lærer seg viktigheten av å ta vare på dem.

Satsningsområde for Hofsøy naturbarnehage dette barnehageåret er: Natur, bevegelse, mat og helse, og digital kompetanse.