Vi har to omsorgsboliger som det er tilknyttet personell til som hjemmetjenesten betjener. Hjemmetjenesten er en døgntjeneste med egne nattevakter. Hjemmetjenesten gir helsehjelp og praktisk bistand. I hjemmetjenesten jobber det sykepleiere, kreftsykepleier, hjelpepleiere og hjemmehjelp. 

Hjemmetjenesten har ansvar for å drive dagsenter for demente. Dagsentret er åpent tre dager i uken, og er et flott tilbud til de som benytter seg av dagsentret. 

Dagsentret har lokaler i Skoleveien 4. Avdelingsleder arbeidstid er mandag til fredag, klokken 08:00-15:30. Kontoret er i andre etasjen på Helsesentret. Telefon 77775734. Virksomhetsleder har kontor i første etasje og arbeider fra mandag til fredag fra klokken 08:00 til 15:30