Hva er gode valg?

Forløperen til prosjektet Gode Valg startet høsten 2015 i Lyngen kommune. Fra 2019 ble Gode Valg en del av program for folkehelse, og et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Balsfjord og Lyngen.

Målsetningen er økt livsmestring og at flere elever skal fullføre og bestå videregående skole.

Gjennom Ungdataundersøkelsen og folkehelseprofilen til kommunene i Nord Troms avdekkes utfordringer knyttet til antallet elever som fullfører og består videregående skole i løpet av 5 år. Det gjelder i tillegg utfordringer knyttet til framtidstro og motivasjon, og forholdsvis høy egenrapportering fra ungdommen på psykiske helseplager. Folkehelseprofilen peker videre på samme utfordringer innenfor utdanningsnivå i alle samarbeidskommunene, samt utfordringer med nedgang i folketall og eldre befolkning.

Hver kommune har mulighet til å tilpasse prosjektet og arbeidsoppgavene til hva som passer for den enkelte kommunen.

I Skjervøy har man fokus på

· Oppfølging i overgangen fra 10. klasse til videregående skole

· En til en samtaler

· Prosjektleder er koordinator for ungdomsrådet

· Pådriver for etablering av ungdomsklubb

· Arrangerer og deltar på arrangement for målgruppen

· Prosjektleder er ungdatakoordinator

· Workshop for å sikre ungdomsmedvirkning

· Oppfølging av borteboere på videregående skole

· Delta på tverrfaglige og tverrkommunale seminarer