Folkehelsearbeidet er forankret i folkehelseloven fra 2012 og innebærer forebyggende arbeid i alle kommunale sektorer og for kommunens innbyggere. Forebyggingsinnsats skal forankres i alle kommunale planer i henhold til st. melding 47. Folkehelsekoordinator i denne sammenheng er nødvendig for å systematisere og forankre folkehelsearbeidet i kommunale planer på systemnivå. Folkehelsearbeidet har en tverrsektoriell arbeidsgruppe som også består av frivillige lag og foreninger.