Innenfor hjelpemiddelområdet kan ergoterapeut foreta hjemmebesøk hos bruker, være din kontaktperson for kompenserende hjelpemidler. Ergoterapeuten skriver søknad for deg til hjelpemiddelsentralen i Troms. 

Når hjelpemidlet er kommet får du opplæring og oppfølging av bruken av aktuelle hjelpemidler. Ergoterapeuten plikter til å holde seg oppdatert i hvilke hjelpemidler som er prisforhandlet. 

Når ergoterapeuten er på et hjemmebesøk, kartlegger hun/han brukers helse, hjelpebehov, hvordan boligen er utformet, hvilke hjelpemidler som kan komme til nytte. 

Noen ganger må det tas mål av bruker, hvis bruker har behov for eksempel en elektrisk rullestol eller eller andre lignende hjelpemidler. Man må ta mål i boligen hvis bruker for eksemple skal ha hev/senk løsning til kjøkken eller trapper. I noen tilfeller må ergoterapeuten ta bilde og tegne opp boligen før søknaden sendes til hjelpemiddelsentralen. 

Når hjelpemidlet er innvilget og kommet til kommunen, må ergoterapeuten gi opplæring i bruk av det aktuelle hjelpemidlet. Hjelpemidlet skal også evalueres og kontrolleres at det er riktig bruk og fyller formålet. Det kreves derfor i de mange tilfeller et oppfølgingsbesøk.