Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergo- og fysioterapitjenesten

Tjenesten består av ergo- og fysioterapeuter som jobber innen ulike deler av rehabilitering, forebygging, kurativ behandling og tekniske hjelpemidler

Besøksadresse: Skjervøy helsesenter, Sandvåghaugen 2, 9180 Skjervøy
Postadresse: Ergo- og fysioterapitjenesten, Sandvåghaugen 2, 9180 Skjervøy
Telefonnummer: 77775722

Tjenesten består av:

  • Ergoterapi og tekniske hjelpemidler
  • Fysioterapi
  • Frisklivsentralen
  • Hverdagsrehabilitering
  • Koordinerende enhet

Se undersider for nærmere beskrivelser og kontaktinfo til hver enkelt tjenestene.

Søknadsskjema (klikkbar link)

Aktuelt

Invitasjon til pårørendekafè for pårørende til mennesker med demens

Pårørendekafè

Torsdager i partallsuker fra kl. 18.00.I Skoleveien 4 (dagsenter for mennesker med demens)