Hva er et byggetiltak?

Byggetiltak har ulike søknadstyper avhengig av omfang, vanskelighetsgrad og forhold til omgivelser. Dette står beskrevet i byggesaksforskriften.

En del mindre tiltak er untatt fra reglene om byggesaksbehandling.  En bør uansett klarere tiltaket med naboer/gjenboere. Dersom tiltaket fører til ulempe for omgivelsene eller allmenne innteresser må du søke om tillatelse. 

Den som skal bygge må sørge for at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende reguleringsplaner eller annet regelverk. 

For mer informasjon, se Byggeregler på sidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBk).
Se også forskrift om endring i forskrift om byggesak hos Lovdata og Direktoratets forenklingsforslag.

Naboerklæring

Skjema for naboerklæring finner du her.
Naboerklæringen dokumenterer om dine naboer godtar gjennomføringen av ditt byggetiltak. På baksiden av skjemaet er det en veiledningstekst. Denne veiledningsteksten er utarbeidet for å gi eiere/festere av eiendom bedre grunnlag for å vurdere om samtykke skal gis.