Brannvesenet har egen nettside som oppdateres jevnlig.

Visjon

Brannvesenet Nord skal sikre trygge kommuner i Nordtroms, der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke

Vi har felles ledelse på:
Administrasjon 
Avdeling forebyggende 
Avdeling feiertjenester
Avdeling beredskapstjenester 
Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune