For å varsle kommunens øverste ledelse

Rådmann tlf 91718487
Beredskapskoordinator: tlf 40204941
Teknisk sjef:  tlf 90937495
Helse- og omsorgssjef tlf 92099682
Kultur og undervisningssjef tlf 99276344
Ordfører  tlf 47013662
Varaordfører tlf 41553453

Kommunale vakttelefoner

Hovedlinje, Skjervøy kommune: 77 77 55 00

Legevakt: 116 117

Vei, vann og avløp: 90 27 62 32

Skjervøy havn: 95 00 64 92

Brannvakt: 110

(Se side to i overordnet beredskapsplan for andre kontaktnumre)

Overordnet beredskapsplan

Beredskapsplanen skal sikre at Skjervøy kommune på en best mulig måte håndterer alvorlige hendelser, gjennom å gi oversikt over ansvar, oppgaver og ressurser i forbindelse med kriser. Planen skal fylle kravene i forhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4. Den er styrende for all beredskapsplanlegging og håndtering av uønskede hendelser. 

Se Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune her (klikkbar lenke)

Råd om egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Se Råd om egenberedskap fra DSB (Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap) her (klikkbar lenke)

Egenberedskap ved atomulykke

Plakat atomulykke (005).png