Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, fei... Les mer...

Barnehage

I Skjervøy kommune er det fire barnehager. Tre av barnehagene ligger på Skjervøy, hvorav en er privat eid. Årviksand barnehage ligger på Arnøya.

Våre barnehager støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Lek og læring er direkte knyttet opp til hverandre. Leken ses på som den viktigste læringsarenaen for førskolebarn. Den skal skje på barnas premisser, og de voksne skal være deltakende og gode veiledere i barnas lek. Vi legger vekt på sosial kompetanse, å gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vi legger vekt på barns medvirkning. Barn skal ha retten til å ta egne valg, retten til å komme med egne meninger, retten til å bli sett og hørt av et lydhørt personale. Spesielt blant de minste er det viktig å tolke kroppsspråk og mimikk.

Nye barnehagevedtekter for 2022: 

Barnehagevedtekter.pdf, Barnehageruta 2022-2023 1.pdf Plan for samarbeid Barnehage, SFO og Skole

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kultur- og undervisningsetaten, Skjervøy rådhus 3.etg

Postadresse: PB 145, 9189 Skjervøy

Barnehagekonsulent: Monica Wolf, Telefon 77 77 55 42

BarnehagerSkjervøy[ 1]