Trygge lokalsamfunn

Skjervøy kommune laget i 2014 «Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming 2015-2018». 

skarv

Kommunen er med i et nasjonalt kontaktnettverk som heter Skadebyggende forum.  Skadeforebyggende forum er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Skafor er pådriver, nettverksbygger og knutepunkt for tverrsektorielt samarbeid. Målsettingen er å øke kunnskapen om skader, ulykker og årsakssammenheng, og redusere antall ulykker som fører til personskader - gjennom informasjon og samarbeidstiltak.

Handlingsplan 2015-2018

Risikorydding på nett og Facebook

Du finner mye nyttig informasjon om skaderisiko og forebyggingsmuligheter på nettstedet www.Risikorydding.no. Dette er et sted å finne informasjon om skadeforebygging. Følg oss også gjerne på Facebook. Vi når ut til stadig flere med vår ukentlige påminnelse om sikkerhet hjemme og på fritiden. www.Facebook.com/Risikorydding, like og dele og spre kunnskap om en tryggere hverdag. 

Web levert av CustomPublish AS