Offentlig ettersyn: Budsjett og økonomiplanen 2017-2020

Dokumentene legges nå ut til offentlig ettersyn.

Frist for innspill er mandag 12.desember

kalkulator

Rådmannens forslag består av 8 dokumenter; (støttet av 1 stemmer i formannskapet)
- Økonomiplan 2017-2020
- Vedlegg til økonomiplan 2017-2020
- Budsjettversjon investering
- budsjettversjon 
- Ikke valgte investeringstiltak 2017-2020
- Ikke valgte tiltak drift 2017-2020
- Valgte investeringstiltak 2017-2020
- Valgte tiltak

Fremskrittspartiet har levert et endringsforslag til rådmannens forslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Budsjettforslag FRP.

Høyre har levert et endringsforslag: (støttet av 1 stemme i formannskapet)
- Budsjettforslag Høyre.

Kystpartiet, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Arbeiderpartiet har levert et endringsforslag: (støttet av 4 stemmer i formannskapet)
- Budsjettforslag posisjonen.

Dokumentene fins vedlagt under "aktuelle dokumenter" og i trykt utgave som kan ses eller hentes i Sentraladministrasjonen på rådhuset. 

Innspill sendes til post@skjervoy.kommune.no eller økonomisjef Espen Li

Postadresse:
Skjervøy kommune, V/Økonomisjef
Postboks 145
9180 Skjervøy

Web levert av CustomPublish AS