Offentlig ettersyn av søknad om akvakulturtillatelse for ventemerder til matfisk - Arnøy Laks Slakteri as

Anleggsinstallasjonen er planlagt med 4 bur i rekke. Dette utgjør et totalt arealbeslag i overflate på 85 x 35 meter.

oppdrettsanlegg_450x300

Søknad i henhold til oppdrettsloven legges ut til offentlig ettersyn 

 

Søknad om utvidelse av geografisk omfang

 

Lokalitet:                     Skaret i Lauksundet

Posisjon:                     N 70o 05.437, Ø 20o45.527

Søker:                        Arnøy Laks Slaktreri AS, 9194 Lauksletta

Fiskeslag:                   Laks, ørret og regnbueørret

Anleggstype:              Ventemerder i stål

Maks biomasse:         300 tonn

 

Utleggingstid er 30 dager fra utlysingsdato den 18. juni 2016. Eventuelle merknader sendes innen utleggstidens utløp til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller på epost: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Web levert av CustomPublish AS