Nord-Tromsdelegasjon til UNN

Sykestuesaken

Fredag 27.febr reiste representanter fra Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy til Tromsø for å treffe ledelsen ved UNN og Helse Nord. Vi skulle snakke om fortsatt finansiering av sykestuene i Nord-Troms. Saken er at det er ikke satt av midler til finansiering av sykestuene fra 1.01.2016. Vi hadde mange gode argument med oss, men snakket for døve ører. Det ble sagt at vi jobbet i et blindspor. Vi burde jobbe for å samle virksomheten i Nordreisa og støtte opp om utbygging der. 

Det virker heller ikke som Nordreisa har mye å hente av midler i dette løpet. Alle fire kommunene er enige om at vi må jobbe videre for å bli hørt på Stortinget og i regjering. Vi vil invitere Bernt Høie til å komme og se det flotte tilbudet vi har og håper at det kan åpne opp for videre drift.

Ingrid Lønhaug

Varaordfører

Web levert av CustomPublish AS