Formannskapsmøte 3. desember 2002

Formannskapet skal bl.a. behandle en del reguleringssaker og godtgjøring til politikere.

mte
Web levert av CustomPublish AS