Innkalling næringsutvalget

Ekstraordinært møte ifm k-styret onsdag 17. desember

Vedlagt er saksliste med alle vedlegg. Hvis dårlig tid prioriteres den første saken ang reguleringsplan Sandøra. 

 

Web levert av CustomPublish AS