Presentasjon av felles Kystsoneplan for kommunene Skjervøy og Nordreisa

Invitasjon til folkemøter

På folkemøtene vil planforslaget bli presentert. samtidig som det vil være rikelig anledning til å stille spørsmål, og komme med innspill.

Folkemøtene er åpne for alle.

Storslett - Idrettshallen (kinosalen)            29. april   kl. 18.30

Skjervøy - rådhuset (kommunestyresalen)   6. mai  kl. 18.30

Planforslaget er å finne på kommunens hjemmesider under "høringer". Det er også tilgjengelig i papirformat på rådhuset på Skjervøy og Nordreisa.

Web levert av CustomPublish AS