Velkomstmøte i Skjervøy rådhus

Nye innbyggere ønskes velkommen

Onsdag kveld arrangerer Skjervøy kommune sitt første velkomstmøte for nye innbyggere i tråd med det de andre kommunene i Nord-Troms har gjort. Vi ønsker på denne måten å ønske velkommen til vår kommune og møte nye innbyggere til en samtale om kommunen vår. 

Fisker med torsk, omdømmeprosjektet

Det kan være mange ting en lurer på når en kommer ny til en kommune, og det kan også ta tid å orientere seg i alle tilbud som fins. Vi har utarbeidet en velkomstbrosjyre som er blitt sendt ut til de som er ny i kommunen i siste kvartal. Politisk og administrativ ledelse i kommunen vil møte. Det vil bli informert noe om ulike tjenester kommunen gir og anledning til å stille spørsmål.

Det å arrangere velkomstmøter for nye innbyggere er et ledd i omdømmearbeidet i kommunen. Slike arrangement har vært prøvd ut i andre kommuner over tid og det virker som innflyttere setter pris på å møte kommunen på denne måten. Skjervøy kommune har sendt ut skriftlig innbydelse til de nyeste innbyggerne våre. Vi planlegger å arrangere to møter i året i fortsettelsen. Lister over nye innbyggere kjøper vi av Folkeregisteret.

Torgeir Johnsen                              Cissel Samuelsen                            Ingrid Lønhaug

Ordfører                                             Rådmann                                           Varaordfører/omdømmemedarbeider

Web levert av CustomPublish AS