Reglement for politisk virksomhet på Skjervøy

De to viktigste reglementene ble siste vedtatt i kommunestyret 15. juni 2011:

- Reglement for politiske styringsorganer

- Delegasjonsreglement for Skjervøy kommune PDF document ODT document

Web levert av CustomPublish AS