Skolene i Skjervøy

Skolene: Trivsel —> trygghet—> læring

Overskrifta er Skjervøy kommunes visjon for skolene. Den viser både at vi har ambisjoner, men den viser også at vi tror kompetanse blir helt avgjørende for om Skjervøy kommune fortsatt skal være en attraktiv kommune med gode tjenester til innbyggerne og et variert og bærekraftig næringsliv.

Vi satser på å gi elever et godt faglig grunnlag og gode opplevelser i opplæringa, og vi ønsker at elevene skal lære seg å sette pris på egen kommune ved å bruke naturen, kulturen og næringslivet.

For elever fra 1. til 4. klasse gis det tilbud om skolefritidsordning. På Skjervøy er den knytta til Skjervøy barneskole, mens SFO i Arnøyhamn inngår i oppvekstsenteret. Søknadsfrist for å søke plass i SFO er 1. april.

På Skjervøy tettsted har vi to skoler:

- Skjervøy barneskole med SFO

Skjervøy ungdomsskole 

På Arnøya har vi to skoler: 

- Arnøyhamn oppvekstsenter (grunnskole og barnehage

Årviksand Montesorriskole (privatskole)

 

Web levert av CustomPublish AS