Folkemøte om kystsoneplanen

På kulturhuset tirsdag kveld

Tirsdag 18.06.13 ble det arrangert et møte i kulturhuset på Skjervøy i forbindelse med utarbeidelsen av en felles kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy. Møtet var delt i to, først innledningsforedrag fra fiskeri, havbruk, forskere og miljøinteresser, så anledning til å komme med innspill i forhold til planen så langt.

Ca 50 stykker var møtt fram, og det ble en konstruktiv debatt med mange gode innspill. Fra panelet av innledere og styringsgruppa for kystsoneplanen ble det oppsummert at en var på rett vei med den vilje det var til å samarbeide om å finne gode løsninger og ellers basere seg på forskning i stedet for antagelser.

Kystsoneplan.jpg

 

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms v/ Ingrid Lønhaug

Web levert av CustomPublish AS