Kort om Skjervøy kommune

Skjervøy kommune er en øykommune i Troms fylke med ca. 2900 innbyggere. Kommunen er en en typisk fiskerikommune hvor sjømatproduksjon og servicenæringen rundt dette er hovedfundamentet for aktiviteten i samfunnet. I de senere årene har fiskeoppdrett og smoltproduksjon fått stadig større betydning. Reiselivsnæringa er representert med overnattingsplasser og tilbydere av turistopplevelser på Skjervøy, Arnøy, Laukøy og Uløy.

Kommunen har tilsammen ca 2900 innbyggere fordelt på flere øyer, ca 2400 av dem bor på tettstedet Skjervøy, mens resten er fordelt på de andre øyene (Arnøy, Laukøy, Kågen, Vorterøy og Uløy) i kommunen. Til Skjervøya kommer man sjøveien med hurtigrute eller hurtigbåtbåt eller landeveien ved fastlandsforbindelse. De andre øyene nås med ferger eller hurtigbåt.

Skjervøy tettsted markedsfører seg som kystbyen i Nord-Troms og har både caffelatte og godt utvalg av handelsvarer. Kommunen har kulturhus med bibliotek, kino og teatersal. Her er videregående skole med en rekke linjer særlig rettet mot fiskerirelaterte yrker, samt helsefag. Skjervøy har et variert idrettsmiljø med idrettshall, ny kunstgressbane, lysløyper og skøytebane. I hele kommunen er det flotte forhold for friluftsliv og fritidsaktiviteter.

Skjervøy har gode kommunale tjenester. Helse- og omsorgssektoren har et nytt, toppmoderne helsesenter. Skolene har godt kvalifiserte lærere, et velfungerende læringsmiljø og full barnehagedekning.

På Skjervøy finnes den eldste trekirke i Nord-Hålogaland bispedømme, bygget i 1728.

Kart over kommunen

 

Short about Skjervøy Municipality

Skjervøy municipality is an island-municipality in Troms county. Skjervøy is a typical fishing-municipality where seafood-production and its provides are the main fundation for the community. In recent years fish farming and smolt production have become more and more important. The local providers in the travel industry offer accommodation and activities for the tourists at Skjervøy, Arnøy, Laukøy and Uløy.

The municipality has altogether 2900 citizens distributed on several islands, where 2400 of them live on the island of Skjervøy, while the rest is distributed on the other islands.

To get to the island of Skjervøy you can either come by boat (the Coastal liner or the coastal express boat), or by road. The other islands can be reached by ferries and the coastal express boat.

Skjervøy town markets itself as the coastal town in Northern Troms, and it has both caffe latte and a wide range of commercial goods. The town has a community centre with a public library, cinema and theatre. Here is an upper secondary school with several lines of study, especially within fishing, aqua culture and health care.

Skjervøy has a lot to offer within sports activities, with a sports hall, a new artificial grass football pitch, illuminated ski trails and an ice skating rink. There are great conditions for outdoor activities and spare time activities in the whole of Skjervøy municipality.

Skjervøy has great municipal services. The health care sector has a new and modern health centre. The schools have well qualified teachers, well functioning learning environments, and there are kindergarten for all children.

Skjervøy has the oldest wooden church in Nord-Hålogaland diocese, built in 1728.

 

Scurt rezumat despre municipalitatea Skjervøy

Municipalitatea Skjervøy este o insula in judetul Troms cu ca. 2900 inlocuitori.  Municipalitatea este o comunitate de pescuit tipica in care productia de fructe de mare si industria de servicii in jurul acestui lucru este fundamentul principal pentru activitatea din comunitate. In ultimi ani productia de peste si somon a devenit tot mai importanta. Industria turismului este reprezentata de cazare peste noapte si furnizorii de experiente turistice Skjervøy, Arnøy, Laukøy si Uløya.

Municipalitatea are un total de aproximativ 2900 de locuitori care se intinde pe mai multe insule, 2.400 dintre ei traiesc în municipalitatea Skjervøy, in timp ce restul locuitorilor sunt impartiti  in celelalte insule (Arnøy, Laukøy, Kågen, Vorterøy și Uløya) in municipiu. Modul de transport al turistilor este Hurtigruta, Vesta Maran sau autobuzul.

Municipalitatea are un centru cultural, cu o biblioteca, cinema si teatru. In Skjervøy este un liceu care se bazeaza mai mult pe munca cu peste si doctorat. Skjervøy are un mediu variat cu o sala de sport, un stadion nou si un patinoar. Municipalitatea are o relatie buna cu activitatile in aer liber.

Skjervøy are servicii municipale bune. Sectorul de ingrijire a sanatatii are un nou spital. Scolile au profesori bine calificati, un invatamant care functioneaza bine si conditii bune la scoli si gradinite.

In Skjervøy se afla cea mai veche biserica de lemn din Nord-Hålogaland, construita in anul 1728.

Harta municipalitati


  1 / 7 
 
Bratt parti mot toppen av Arnøyhøgda 
Bratt parti mot toppen av Arnøyhøgda
 


Web levert av CustomPublish AS