Kommunestyremøte 25 september 2002

Kommunestyret skal bl.a behandle endring av festeavgift og salg av festetomter.

mte
Web levert av CustomPublish AS