Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune er avsluttet

Siden oppstarten i 2006 har prosjektet jobbet med mange utviklingsprosjektet.

Det er laget en kort rapport som kan leses her:

Omst_og_utv_pro_Skjervoy_kom_avsluttet_rapport_151211_kortvers.pdf

Henvendelser om næringssaker gjøres nå til ordfører og rådmann.

Web levert av CustomPublish AS