Reguleringsplan for Hyttefelt i Kobbepollen i Skjervøy Kommune

Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet i Skjervøy har i møte den 17.10.11, sak 83/11, vedtatt høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for "Hyttefelt i Kobbepollen".

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse og tilhørende anlegg.
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hyttefelt i Kobbepollen i Skjervøy Kommune

Innspill og merknader til planen bes fremmet til:

Skjervøy kommune
Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Eller som e-post  til:

posttilteknisk@skjervoy.kommune.no

Siste frist for innspill og merknader er innen: 12. Januar 2012.

Vedlagt følger:

Plankart:
Horing_off_ettersyn_regplan_Hyttefelt_Kobbepollen4_SkjKom_Plankart.pdf

Planbeskrivelse:
Horing_off_ettersyn_regplan_Hyttefelt_Kobbepollen4_SkjKom_Redgj_Regplan.pdf

Reguleringsbestemmelser:
Horing_off_ettersyn_regplan_Hyttefelt_Kobbepollen4_SkjKom_Reg_bestem.pdf

Risikovurdering:
Horing_off_ettersyn_regplan_Hyttefelt_Kobbepollen4_SkjKom_Risikovurdering.pdf

Særutskrift av vedtak i formannskapssak 83/11:
Horing_off_ettersyn_regplan_Hyttefelt_Kobbepollen4_SkjKom_Saerutskrift_F_sak_83_11.pdf

Web levert av CustomPublish AS