Oppsummering fra dialogseminaret om omdømmebygging

Nå er innspillene fra dialogseminaret om omdømmebygging oppsummert. Har du innspill du ønsker å komme med kan du sende en e-post til prosjektmedarbeideren.

Deltakerne på dialogseminaret jobbet i grupper og besvarte 3 oppgavesett. gruppebesvarelsene finner du her: Oppsumering.

Dersom du ønsker å komme med innspill i frohold til spørsmålene send en e-post til silja.karlsen@skjervoy.kommune.no eller ta kontakt på mob 906 33 595.

Frist for tilbakemelding: 05.01.2010.

Web levert av CustomPublish AS