Salg av internatet i Arnøyhamn

bilde av internatet

Skjervøy kommune ønsker å selge en bygningsmasse i Arnøyhamn betegnet som “internatet”. Internatet ligger i fast tilknytning til skolebygget i Arnøyhamn. Skoleeiendommen gnr 57 bnr 51 ble etablert i 1953, og man antar at internatet er ført opp i dette tidsrommet. I dag brukes bygget lite, og kommunestyret i Skjervøy ønsker derfor å selge det. Det er satt som forutsetning at nye eiere skaper arbeidsplasser og næringsaktivitet i bygget.

Selve internatbygget har ei grunnflate på 270 m2. I tillegg kommer “barnehagen” - et lite bygg mellom internatet og skolebygget med ei grunnflate på 50 m2. Byggene har også et kjellerareal på 220 m2. Om ytterligere opplysninger om bygningsmassen: se vedlagte tekniske beskrivelse, plantegninger og foto.

Skjervøy kommune inviterer med dette interesserte kjøpere til å sende inn en prosjektbeskrivelse som redegjør for planene for næringsvirksomhet i internatbygget. Relevant informasjon: hvilken type næring, virksomhetens omfang mht arbeidsplasser, tidsplan, økonomi og annen relevant informasjon.

Det vil være behov for en del avklaringer mellom kommunen og nye eiere i forhold til blant annet bygningsmessige forhold og rassikring. Dette vil en komme tilbake til i en eventuell intensjonsavtale med nye eiere.

Visning av bygningsmassen etter anmodning.

Prosjektbeskrivelse og tilbud sendes elektronisk til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no innen 31.03.19. og merkes Kjøp av Internat Arnøyhamn.

Web levert av CustomPublish AS