Omkjøring til Rådhuset

Arbeidet med vann- og kloakkrørene i Skoleveien på Skjervøy

Vi bytter ut vannledningene, kloakkledningene og legger ny overvannsledning i Skoleveien. Det betyr at i denne uka så er den vanlige innkjøringen til Rådhuset, stengt. Dersom du trenger å kjøre bil til Rådhuset, så kan du kjøre opp Skoleveien fra Strandveien, og ta første avkjøring til venstre og kjøre på nedsiden av Skoleveien 4.

Kanskje trenger du ikke å kjøre bil? Ta deg heller tar deg en spasertur til Rådhuset :)

I neste uke starter skolene og da vil innkjøringen til ungdomsskolen og barneskolen fra Skoleveien bli berørt. Vi oppfordrer våre ansatte, elever og foreldre til å gå til skolen.

Vi vil legge ut informasjon om omkjøring til skolene i slutten av uka.

Omkjøring skoleveien
Web levert av CustomPublish AS