LEDIGE BARNEHAGEPLASSER 2018/2019

HOVEDOPPTAK

Skjervøy kommune

Kultur og undervisning

 

 

Hovedopptak

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER 2018/2019

Barn som fyller 1 år i utgangen av november har rett til barnehageplass. I de kommunale barnehagene kan barnet begynne i barnehage i løpet av den måneden det fyller ett år.  I Ørneveien Naturbarnehage må barnet være fylt ett år før det kan begynne i barnehage.

07.08-2018 skal det tas opp barn i ledige barnehageplasser i Skjervøy kommune.

Det gjelder for følgende barnehager:

Eidekroken barnehage (1-5 år), Vågen barnehage (1-5 år) Solstua barnehage (3-5 år), Bikuben  Barnehage (1- 3 år.) Ørneveien Natur barnehage (1-5 år), Arnøyhamn Oppvekst senter (1-5 år) Og Årviksand Barnehage (1-5 år)

Elektronisk og nedlastbart søknadsskjema: finnes på WWW.skjervoy.kommune.no

Selvbetjening - kultur- og undervisning - barnehage.

Søknad sendes elektronisk.

Søknadsfrist: 01.03.2018.

 

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for opphold i barnehage. Det er to ulike ordninger. Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

  1. Reduksjon i foreldrebetalingen på grunn av inntekt.
  2. Gratis oppholdstid 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5-åringer.

 

Felles søknadsskjema for begge ordningene finner du på Skjervøy kommunes hjemmeside.

www.skjervoy.kommune.no

Siste skattemelding eller skatteoppgjør må leveres med søknaden.

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS