Ledig stilling som lærer i 100 % fast stilling ved Skjervøy ungdomsskole fra 01.08.2018

Søknadsfrist: 19. juli - 2018

Skjervøy kommune

Kultur- og undervisning

 

 

Skjervøy kommune er med ca.2900 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

 

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant annet skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

LEDIG STILLING SOM LÆRER I 100 % FAST STILLING VED SKJERVØY UNGDOMSSKOLE FRA 01.08.18

 

Det søkes etter en lærer i 100 % fast stilling som har godkjent undervisningskompetanse for ungdomsskoletrinnet. Fagønsker er engelsk og tysk. Søkere med engelsk i fagkretsen er av størst interesse.

 

Vi vektlegger gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner til elever og medarbeidere. De som tilsettes må framlegge politiattest av ny dato.

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.

Søkere kan bli kalt inn til intervju.

 

Mer info kan fås hos rektor Bjørn Pedersen, tlf 970 98 380

 

Vi gjør oppmerksom på at søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova),§ 25.

 

Flere opplysninger om kommunen finner en på:

 

www.skjervoy.kommune.no

 

-          Søknad sendes elektronisk: her

 

 

Søknadsfrist: 19. juli 2018

 

Arild Torbergsen

Kultur- og undervisningssjef

Web levert av CustomPublish AS