Kontaktinformasjon

Sjømatnæringa er en av grunnpilarene innen næringslivet i Skjervøy kommune. Rundt denne næringa har det vokst fram moderne, konkurransedyktige servicebedrifter innen tjenesteytende virksomhet, handelsvirksomhet og offentlig tjenesteyting. Reiselivsnæringa er også sterkt representert med hotell, fiskecamp, tilbydere av turistopplevelser og kafeer på Skjervøy, og overnatting med ulike friluftsaktiviteter på Arnøy.
Maskin- og byggeentreprenører sysselsetter mange og har prosjekter flere steder i regionen.
 
Kommunens innbyggere har tilgang på lyd- og bildestudio i forbindelse med biblioteket. Dette kan brukes til bl.a. møtevirksomhet, fjernundervisning og konferanser.
 
Skjervøy kommune ligger i virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Kommunen er også i sonen for flere personretta virkemidler som nedskriving av studiegjeld og ekstra barnetrygd. Les mer om Tiltakssonen.
 
Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til rådmann Cissel Samuelsen eller ordfører.
Web levert av CustomPublish AS