Kommunale gebyrer Kultur- og undervisnings etaten 2018

1.   Kommunale avgifter og gebyrer 2018

a)    Kultur og undervisning

 

Barnehagesatser 2018

 

Plasstørrelse:

      1. barn

2. barn (30 % mod.)

3. barn (50 % mod.)

     100 %

2840,-

1988,-

1420,-

       80 %

2556,-

1790,-

            1279,-

       60 %

1988,-

1392,-

993,-

       50 %

1704,-

1193,-

852,-

       40 %

1420,-

995,-

709,-

       20 %

852,-

596,-

427,-

 

            Dagplass:                    kr. 200,-

            Mat, full plass:            kr. 300,-

 

SFO

                                                           2018

Plasstørrelse:

      1. barn

2. barn (40 % mod.)

3. barn (60 % mod.)

Fra 20 t/u    

2380,-

1480,-

1012,-

Inntil 20 t/u

1.540,-

964,-

676,-

Inntil 10 t/u

940,-

604,-

436-

 

 Dagplass:                   Hel – 4 timer eller mer:    150,-                                                                                            Halv – under 4 timer:        100,-

Maks 5 dager pr halvår

 

 

Kulturskolen

 

2018

Årspris elever under 18 år:

Gruppe A:

  1 – 3 elever

1.500,-

Gruppe B:

  4 – 9 elever

1.300,-

Gruppe C:

10 og flere

  600,-

Søskenmoderasjon 50 %

 

Årspris elever over 18 år:

Gruppe A:

  1 – 3 elever

2.800,-

Gruppe B:

  4 – 9 elever

2.450,-

Gruppe C:

10 og flere

1.000,-

 

 

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent:   200,- pr. time

 

 

 

 

Kinobilletter, inkl mva                                                                                          

                                                                                                                       2017              2018

·      Standard billettpris alle dager                                                        100,-             100,-

·      Barne- og familiefilmer                                                                   85,-               85,-

·      Enkelte filmer kan ha høyere pris

 

Billetter kjøpt på nett:                                                                                               

·         Standard billett:  (+ Kr 5 i avgift)                                                      90,-             90,-

·          Barne- og familiefilmer (+ kr 5 i avgift)                                           75,-             75,-  

·         Enkelte filmer kan ha høyere pris                                                                                                                                                                                                     

 

Skjervøy svømmehall

                                                                                                                       2017              2018

*      Enkeltbillett for voksne                                                                    50,-                50,-

*      Enkeltbillett for barn                                                                        20,-                20,-

*      Klippekort for voksne                                                                    375,-              375,-

*      Klippekort for barn                                                                        150,-              150,-

*      Leie pr time ikke innt.bringende arr                                              300,-              300,-

 

 

*      Leie pr time innt.bringende arr.                                                     500,-              500,-

 

            Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

 

Skjervøy idrettshall

                                                                                                                      2017              2018

*      Pr dag ved messe eller andre større arr.                                      4.200,-           4.200,-

*      Helgeleie halv hall pr time, ikke innt.                                            200,-              200,-

*      Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende                                310,-              310,-

*      Leie pr time privat/ikke inntektsbringende arr                              200,-              200,-

*      Leie pr gang SFO-lokalet (privat ikke inntekt)                             300,-              300,-

 

            Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

 

        

 Skjervøy kulturhus                                           

2018

 

 

Leiesatser:
kommersielle/ private aktører
Ideelle org. Lag/foreninger

Storsalen – arrangement u/billett

3000,-

1200,-

Storsalen – arrangement m/billett

4000,- + 10 % av billettinntekter

10 % av billettinntekter

Minimum kr 500,-

 

 

 

Ved behov for lyd, lys og annen                   kr 300,- pr t                Kr 200,- pr t

teknisk bistand

 

 

 

 

 

Skoler

                                                                                               2017                2018

*      Overnatting 1. natt                                                   55,-                  65,-

*      Overnatting fom 2. natt                                            50,-                  60,-

 

Biblioteket

                                    2018                                                  

1. purring:       0,- kr

2. purring        0,- kr

3. purring        30,- kr - for lånere over 15 år

 

Erstatningskrav

Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og evt. kommunale omkostninger.

 

 

Leiesatser for Kiilgården 2018

Utleie 1. etasje

 

Helg (fredag-søndag)

1 dag: kr. 2000,-

2 dager: kr. 2500,-

3 dager: kr. 3000,-

 

Øvrige ukedager:

Leie 1. etg. Kr. 1000,- pr. dag

Leie spisestue m/kjøkken: Kr. 500,- pr. dag

 

Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet.

Lag, foreninger og kommunale virksomheter betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» arrangement.

Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis.

 

 

 

 

Leie Newtonrom 2018:

Leie pr dag (kl 09 – 15) m/lærer/omviser: kr 5000,-

Leie pr time på dagtid m/lærer/omviser: kr 1200,-

Leie pr time på kveldstid m/lærer/omviser: kr 1500,-

Leie pr time helg m(lærer/omviser (fre – søn): kr 1800,-

Det kan avtales egen leiepris dersom rommet leies ut over en lengre periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS