Ferievikariater for off.godkjente sykepleiere

Søknadsfrist 31. mars

Stillingsbilde Skjervøy

FERIEVIKARIATER FOR OFF.GODKJENTE SYKEPLEIERE

 

Pleie- og omsorgstjenesten har behov for ferievikarer fra 24. juni til 18. august 2019:

 • Skjervøy sykestue og sykehjem inkl. avdeling for personer med demenssykdom
 • Hjemmetjenesten
 • Rus- og psykisk helsetjeneste

 

Vi driver med aktiv sykestue slik:

 • Akutt medisinsk behandling m/legevaktfunksjon

 • Behandling av barn

 • Avansert medisinsk behandling

 • Videresending til UNN

 • Postoperativ behandling etter utskrivelse fra UNN

   

  Hjemmetjenesten og institusjonen er samlokalisert i helsesenteret.

  Rus- og psykisk helsetjeneste har sine lokaler i Skoleveien 4.

  Søkere til hjemmetjenesten og Rus- og psykisk helsetjeneste må ha førerkort for bil.

  Lønn og arbeidsvilkår etter lov- og avtaleverk.

  Vi tilbyr fri reise på billigste måte, og bolig i hybelhus for ferievikarer.

  Ferievikarer som arbeider 4 uker vil få et tilskudd på kr. 4.000 og dette stiger til kr. 5.000 for 5 uker, 6.000 for 6 uker. Jobber du i 7 uker får du kr. 10.000 og i 8 uker kr. 14.000. Det forutsettes at man jobber sammenhengende i tildelt stilling og ikke har fravær i perioden.

  Stillingene medfører turnus.

   

  Nærmere opplysninger fås ved å kontakte leder ved Skjervøy sykestue og sykehjem tlf. 77 77 5742, leder av hjemmetjenesten tlf. 77 77 5732, eller Avdelingsleder for Rus- og psykisk helsetjeneste tlf. 77 77 55 69

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

   

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden. 

 

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

Søknadsfrist 31.mars 2019

Web levert av CustomPublish AS